Online support
Mr. Phan Đức Minh:

E: info@thangtien-vn.com.vn

Upgrade PLC FUJI from Micrex-F to Micrex-SX
Upgrade PLC FUJI from Micrex-F to Micrex-SX
Detail
Nâng cấp PLC IDE C --> PLC Siemens
Nâng cấp thay thế PLC từ IDEC IZUMI sang S7 cho các máy vô thùng sữa đặc: Tháo thu hồi toàn bộ PLC của IDEC IZUMI trên các máy vô thùng sữa đặc và các thiết bị liên quan ra khỏi hệ thống. Thay thế bằng bộ PLC của Siemens họ S7 bao gồm nguồn cho hệ thống, CPU, các input module, các output module, memory card, các bus điều khiển
Detail
Nâng cấp PLC S5 --> S7 Siemens
Nâng cấp hệ thống điều khiển từ họ PLC S5 (Siemens) sang sử dụng họ S7 (Siemens)
Detail
Home | About us | Products | Services | Projects | Solutions - Applications | Download | News | Contact Us
Copyright © 2015 THANG TIEN. Designed by Lyle.vn