Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Phan Đức Minh:

E: info@thangtien-vn.com.vn

Tin tức mới
Nâng cấp hệ thống PLC FUJI Micrex-F series sang Micrex-SX
Nâng cấp hệ thống PLC FUJI Micrex-F series sang Micrex-SX
chi tiết
Dịch vụ upload chương trình PLC Fuji Micrex-F
Dịch vụ upload chương trình PLC Fuji Micrex-F
chi tiết
Nâng cấp PLC IDE C --> PLC Siemens
Nâng cấp thay thế PLC từ IDEC IZUMI sang S7 cho các máy vô thùng sữa đặc: Tháo thu hồi toàn bộ PLC của IDEC IZUMI trên các máy vô thùng sữa đặc và các thiết bị liên quan ra khỏi hệ thống. Thay thế bằng bộ PLC của Siemens họ S7 bao gồm nguồn cho hệ thống, CPU, các input module, các output module, memory card, các bus điều khiển
chi tiết
Nâng cấp PLC S5 --> S7 Siemens
Nâng cấp hệ thống điều khiển từ họ PLC S5 (Siemens) sang sử dụng họ S7 (Siemens)
chi tiết
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Dự án | Giải pháp - Ứng dụng | Download | Tin tức | Liên hệ
Copyright © 2015 THANG TIEN. Designed by Lyle.vn